PRIVACY VERKLARING

PRIVACY VERKLARING

Deze website houdt zich aan de geldende Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de Europese richtlijnen en de algemeen aanvaardbare normen van goed fatsoen en geldende gedragsregels voor internetgebruik en communicatie.

Het verstrekken van persoonsgegevens


Uitgangspunt van Deze website is dat een gebruiker te allen tijde zelf de keuze heeft wel of niet gegevens in te voeren. Het verstrekken van persoonsgegevens is daarom een bewuste keuze van de gebruiker. Deze website kan bij het aanbieden van haar diensten vragen om persoonsgegevens. Deze website verzamelt via haar website niet meer persoonsgegevens dan nodig is voor een goede dienstverlening. De verzamelde persoonsgegevens worden, binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften, gebruikt in het kader van de bedrijfsvoering van Deze website en/of andere aan Deze website gelieerde websites en worden niet langer bewaard dan de bedrijfsvoering vereist of dan wettelijk is verplicht.

Links naar andere websites

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties.

Rechten

Deze website is transparant over de manier waarop ze met persoonsgegevens omgaat. Deze privacyverklaring is de basis. Als u toch nog vragen hebt over de manier waarop Deze website met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u altijd een bericht met uw specifieke vraag sturen aan: Zie ons contact formulier op de website hiervoor

Wijzigen van de privacy policy

Deze website houdt zich het recht voor deze privacy policy aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. Deze website adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Bereik jouw doelen samen met Vfit!